Gambaran Keseluruhan Projek

Faedah

1. Bantuan untuk menjalankan kempen promosi utama

Mencipta bahan
promosi

Menawarkan label
pensijilan

Menganjurkan acara
promosi

Menggunakan rangkaian
antarabangsa kami
untuk promosi

Jika restoran anda dianggap mesra Muslim, kami akan mempromosinya secara meluas dengan menyiarkan penubuhan anda di laman web rasmi Pertubuhan Pelancongan Korea (KTO), memperkenalkannya melalui bahan promosi dalam talian/luar talian, menerbitkan Panduan Restoran Mesra Muslim dan mengedarkannya di luar negara, menyediakan anda dengan peluang untuk mengambil bahagian dalam acara promosi yang dianjurkan oleh KTO, serta termasuk penubuhan anda di laman web untuk restoran mesra Muslim dan dalam mana-mana kerjasama dengan cawangan KTO di luar negara.

Kami harap dapat menyediakan peluang bermakna untuk restoran anda menemui aliran pendapatan baharu dengan menarik pelanggan Muslim. Pada masa yang sama, kami juga berhasrat untuk memberi pengalaman pelancong bebas masalah kepada pelancong Muslim apabila mereka membuat perjalanan merentasi negara kami dengan menyediakan mereka dengan maklumat yang sewajarnya mengenai senarai restoran yang boleh mereka kunjungi.
2. Menyediakan sokongan kewangan bagi pensijilan halal
Kami akan menampung kos pensijilan halal seperti berikut jika restoran anda memperoleh pensijilan halal daripada agensi yang diiktiraf oleh Kementerian Keselamatan Makanan dan Ubat dan jika anda menggaji sekurang-kurangnya seorang pengendali atau tukang masak Muslim
(sila rujuk kepada pengumuman untuk maklumat lanjut).
Langkah 1

Permohonan untuk Sijil

Langkah 2

Semakan Dokumen

Langkah 3

Pemeriksaan Di Tapak

Langkah 4

Pensijilan Halal

Langkah 5

Penyerahan Dokumen / Menghantar dokumen sokongan misalnya borang permohonan, sijil halal dan resit pembayaran. / Memohon bantuan kewangan.

Langkah 6

Bantuan Kewangan / Maksimum KRW 600,000 (tidak termasuk VAT) bagi setiap restoran / Had pada jumlah keseluruhan sokongan kewangan adalah KRW 12 juta.

※ Anda boleh memohon bantuan kewangan selepas menerima pengesahan akhir tentang pensijilan halal anda (sila rujuk kepada pengumuman untuk maklumat lanjut).